BLS niewiele pomogła

Od kwietnia 2015 roku na polskim rynku funkcjonuje Bezpośrednia Likwidacja Szkód (BLS) w modelu Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) site link. Nie wpłynęła ona jednak na rewolucyjne zmiany w segmencie komunikacyjnych polis OC.

Wojciech Groblewski, dyrektor likwidacji szkód Liberty Ubezpieczenia, uważa jednak, że taka usługa ma bezpośrednie przełożenie na wskaźnik odnowień polis, co jest szczególnie widoczne wśród klientów, którzy skorzystali z BLS.

Iwona Mazurek z biura prasowego Warty przyznaje, że choć agenci firmy wykorzystują bezpośrednią likwidację jako zaletę oferty, to dla klientów wciąż najważniejsza jest cena polisy. Warta zdecydowała się na wzbogacenie swojej oferty o dodatkowe bonusy. Są nimi na przykład ochrona zniżki.

Zakłady ubezpieczeniowe, które zdecydowały się na wprowadzenie BLS musiał modyfikować swoje usługi na przykład w sytuacjach, gdy ubezpieczyciel sprawcy nie jest członkiem porozumienia, a oferuje BLS w autorskiej formie.

W przypadku chęci bycia klientem Liberty Ubezpieczenia, klient musi zawrzeć cesje wierzytelności. Warta oferuje w takiej sytuacji bezpłatnie dołączaną do OC usługę OC Szybka Wypłata. Iwona Mazurek podaje, że zgłoszono w ubiegłym roku w Warcie 3,5 tysięcy szkód, a z BLS aż 5 tysięcy.

Katarzyna Kosicka, kierownik Biura Likwidacji Szkód Ergo Hestii, podkreśliła, że jej towarzystwo również pomoże poszkodowanemu, który doznał szkody przez sprawcę ubezpieczonego w firmie niestosującej BLS w modelu PIU. Proponowane jest wtedy zgłoszenie szkody z AC z późniejszym regresem lub przekazanie szkody do ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia.

W ramach BLS obowiązują standardowe procedury odwoławcze od decyzji zakładu. Większość towarzystw zgodnie twierdzi, że zdarzają się one bardzo rzadko.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes