Ubezpieczenie OC Przewoźnika – Kalkulator składki ocp

Przedsiębiorstwom i firmom transportowym które najlepszego ubezpieczenia OC przewoźnika Warta– pomożemy wybrać najlepszą pod odnośnie do ceny i jakości produkt z wszystkich propozycji dostępnych na rynku ubezpieczeniowym.

Warta oc przewoźnika

UBEZPIECZENIE OC PRZEWOŹNIKA W RUCHU KRAJOWYM – OC przewoźnika – OCP

W zakresie ubezpieczenia ochroną otoczona jest odpowiedzialność cywilna przewoźnika za pełne lub częściowe uszkodzenie ewentualnie utratę przesyłki w transporcie krajowym lub międzynarodowym . Poza tym ochroną mogą być otoczone:

  • niezbędne koszty opieki prawnej i koszty sądowe
  • koszty, które transportowiec poniósł aby zmniejszyć wymiary szkody bądź udaremniać jej wystąpieniu
  • koszty poniesione w związku z koniecznością przeładunku materiału czy jego składowania
  • Odpowiedzialność może być również poszerzona o:
  • szkody powstałe w towarach niebezpiecznych sklasyfikowanych w Umowie ADR,
  • szkody w łatwo psujących się artykułach żywnościowych,
  • szkody powstałe w wyniku kradzieży i rozboju,
  • straty powstałe w trakcie transportu towarów zwiększonego ryzyka takich jak: sprzęt AGD, sprzęt RTV, sprzęt komputerowy, tytoń przetworzony, alkohol itp.

Kontakt – kalkulacja ubezpieczenia oc przewoźnika – kalkulator składki ocp

Nakazy dotyczące usług świadczonych za pomocą przewoźników na terenie Polski wynikają wyraźnie z Prawa przewozowego. Przepis jest stosowane dla usług świadczonych na terenie kraju położenie załadunku i rozładunku znajduje się na terenie naszego kraju.Przewozy międzynarodowe normowane są zapisami Konwencji CMR inaczej mówiąc umowy o międzynarodowym przewozie drogowym artykułów. Konwencja ma zastosowanie w usługach tranzytu drogowego artykułów, obojętnie zamieszkania o ile miejsce nadania przesyłki i punkt dostawy znajdują się w różnych państwach oraz co najmniej jeden z nich jest krajem jaki dołączył do konwencji.

Z punktu widzenia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika zwanego skrótowo OCP czy oc przewoźnika poszczególne zakłady ubezpieczeń dodatkowo stosują ograniczenia rozmiarów swojej odpowiedzialności określając jakiego rodzaju niebezpieczeństwa są wykluczone z zakresu początkowego ubezpieczenia. Zazwyczaj wyłączenia dotyczą wjazdu do określonych państw np Rosja Białoruś i kradzieży w wyniku rozboju i rabunku przewozu towarów niebezpiecznych lub zwiększonego ryzyka, czy postoju auta poza parkingami strzeżonymi. Jako agencja ubezpieczeniowa naszym klientom oferujemy przede wszystkim jakich w zakresie podstawowym ubezpieczenia OCP wkłady własne są zniesione.

Standardowo polisy obejmują zarówno większość podstawowych ryzyk – kradzież ładunku, jego stratę lub naruszenie . W przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika OCP lub OCS krajowego przeważnie najczęstszym poszerzeniem wiążącym się z specjalną zapłatą jest opcja przewozu pojazdów towarów niebezpiecznych ADR zwierząt bądź leków.